کارشناسان دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

نام و نام خانوادگی: مریم آزغ

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس

شرح وظایف:

مراجعه دانشجو جهت استفاده از اینترنت

مراجعه دانشجو جهت پرینت رایگان

مراجعه جهت گرفتن جوایز از سایت

همکاری در ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون

همکاری با دفتر در مرخصی همکاران

جوابدهی تلفنی و حضوری به دانشجویان

تلفن تماس: 5021

 

نام و نام خانوادگی: نسرین صفاریان

شرح وظایف:......

تلفن تماس: 2116