دفترچه تلفن

ارتباط با ما

اهواز – بلوار گلستان – دانشگاه شهید چمران – ساختمان مرکزی- طبقه اول اتاق 72 دفتر استعدادهای درخشان

کد پستی: 6135783151 

تلفکس: 33226641(061)

ایمیل :  estedadscu@scu.ac.ir