رییس فعلی

 


                  
 

نام و نام خانوادگی:امیرمحمد احدی

عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز - گروه فیزیک

مدرک تحصیلی:  دکتری فیزیک

تخصص: مهندسی پلاسما، فیزیک پلاسما، نانو مواد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: ahadi_a@scu.ac.i

صفحه شخصی 

 شماره تماس مستقیم: 33226641- 061

شماره  داخلی:  2116