پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری

پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم 2_ رزومه دانلود (21.6k)
لیست رشته گرایشهای دکترا در سال نهایی1400 دانلود (208.8k)
فراخوان پذیرش بدون ازمون دکتری 1400 دانلود (537.6k)
شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری در سال تحصیلی 98-97 اهواز دانلود (245.7k)