کارشناس دفتر حفظ و هدایت استعدادی درخشان

 

نام و نام خانوادگی: احمد قاسمیه

 

شرح وظایف:

دریافت وآماده­ سازی لیست اعضای رتبه برتر دانشگاه جهت عضو گیری دفتراستعداد درخشان وپیگیری صدور کارت اعضای دفتر

صدور گواهی دانشجویان عضو دفتر جهت معرفی به موسسات وادارات

پیگیری کمک هزینه دانشجویان رتبه برتر وپیگیری پرداخت هزینه سفر دانشجویان شرکت کننده در المپیاد به امور مالی

انجام امور برگزاری آزمون المپیاد های دانشجویی شامل تهیه  برنامه زمانبندی، محل برگزاری و صدور کارت ورود به جلسه

انجام امور محوله در اجرای برنامه های دفتر شامل المپیادها، آیین های تجلیل و بازدیدهای علمی و...

انجام امور ثبت نام و بایگانی پرونده افراد پذیرفته شده بدون ازمون ارشد ودکترا

آمارگیری اعضا دفتر، المپیادهای دانشجویی و کارگاه های آموزشی دفتر استعدادهای درخشان

دریافت ، کنترل و ارسال فرم های احراز صلاحیت افراد پذیرفته شده بدون آزمون

پاسخگویی به دانشجویان و ارباب رجوع

 

تلفن تماس: 2115

کارشناس امور رایانه و سامانه ها

 

نام و نام خانوادگی :عاطفه حقیقت خواه

 

شرح وظایف:

پیگیری امور اطلاع رسانی اخبار و شیوه نامه ها ی مربوط به دانشجویلن از طریق پرتال

مسئول امور سامانه پذیرش بدون آزمون دکتری و ارشد،دریافت اطلاعات و آماده سازی اولیه

مسئول امور سامانه المپیاد دانشجویی

انجام امور مربوط به سامانه ی ارتباطی سازمان سنجش

پیگیری امور سامانه درخواست ها : درخواست عضویت و درخواست گواهی عضویت

بررسی دوره ها و پیگیری مسائل مربوط به نرم افزارها و سخت افزارهای دفتر و سایت استعدادهای درخشان

جمع آوری اطلاعات و تهیه ی گزارشها

پاسخگویی به دانشجویان اریاب رجوع داخل و خارج  از دانشگاه

تنظیم پیش نویس نامه ها و مکاتبات و پیگیری های مربوطه

 

تلفن تماس: 2116