اردوی یک روزه‌ی فرهنگی، تفریحی و گردشگری دانشجویان دختر استعداد درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز

اردوی یک روزه‌ی فرهنگی، تفریحی و گردشگری دانشجویان دختر استعداد درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز


اردوی یک روزه‌ی فرهنگی، تفریحی و گردشگری دانشجویان دختر استعداد درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز

 

به اطلاع دانشجویان عضو دفتر حفظ و هدایت استعداد درخشان می رساند، این دفتر با همکاری معاونت محترم فرهنگی اردوی یک روزه به مقصد هفت تپه، شوش و دزفول ویژه دانشجویان دختر استعداد درخشان در روز پنج شنبه مورخ 1401/12/18  برگزار می نماید.

از کلیه متقاضیان خواهشمندیم برای ثبت نام هر چه سریعتر با مراجعه یا تماس با دفتر حفظ و هدایت استعداد درخشان با شماره داخلی 2116 و 2115 (ثابت:33226641 ) اقدام فرمایند.

آخرین زمان ثبت نام: دوشنبه مورخ 1401/12/15 

به علت محدودیت در تعداد ثبت ­نام کنندگان اولویت با افرادی است که سریعتر اقدام می نمایند.

برای شرکت در این اردوی تفریحی داشتن کارت عضویت در دفتر حفظ و هدایت استعداد درخشان الزامی است.