نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تکمیلی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

اطلاعیه تکمیلی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد


اطلاعیه تکمیلی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

به­ نام خدا

پیرو فراخوان ورود بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه و نظر به اینکه فرآیند تعیین رتبه، بررسی و پذیرش درخواست داوطلبینی که در شش نیمسال دانش آموخته می­شوند، پس از اتمام دوره کارشناسی و در مقایسه با سایر دانش آموختگان صورت می­گیرد، لذا به اطلاع می­رساند فرم شماره 3 (معرفی نامه و احراز رتبه ) صرفا برای این دسته از متقاضیان می بایست بلافاصله پس از فارغ التحصیلی تهیه و با تایید آموزش دانشگاه مربوطه به دفتر حفظ و هدایت استعداد های درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز ارسال گردد. لازم به تاکید است این دسته از متقاضیان می بایست تقاضای خود را همراه با مدارک خواسته شده در فراخوان (بجز فرم شماره 3)  در موعد مقرر و تا تاریخ 15/12/ 1397 به این دانشگاه ارسال نمایند.