اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد تخصصی 1400

اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد تخصصی 1400


اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد تخصصی 1400

 

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی1400 (لیست پیوست) می رساند جهت انجام ثبت نام مشروط و شروع مراحل تائید صلاحیت عمومی لازم است ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه پیوست کلیه مدارک خواسته شده زیررا تهیه وتکمیل وجهت انجام مراحل بعدی حداکثر تا روز چهارشنبه تاریخ 1400/8/12 صرفا از طریق پست پیشتاز به آدرس:  اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز سازمان مرکزی طبقه اول دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اتاق 82 ارسال نمایید.

* از ارسال مدارک به آدرسی غیر از آدرس بالا (دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان) جدا خودداری کنید.

توجه : در صورت عدم ارسال مدارک درمهلت مقرر فوق و یا ارسال مدارک به آدرسی غیر از آدرس بالا، دانشگاه شهید چمران اهواز هیچگونه مسئولیتی جهت ثبت نام و پذیرش قطعی متقاضی نخواهد داشت.

1-تعهد نامه ثبت نام (پیوست) مشروط با امضا زنده واثر انگشت

2- تکمیل اصل فرم صلاحیت عمومی عکس دار، ویک نسخه کپی از کلیه فرم های تکمیل شده

3- اصل وکپی فیش واریزی

4-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت تغییرات از کلیه صفحات

5-کپی کارت ملی (پشت و رو)

6- در صورت اشتغال کپی حکم کارگزینی

7- دو قطعه عکس 4*3

** فرآیند ثبت نام قبول شدگان بصورت غیرحضوری و مطابق اطلاعیه های متعاقب خدمات آموزشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می شود.

فرم تعهد نامه ثبت نام مشروط (جهت رویت کلیک نمایید) 

 فرم صلاحیت عمومی (جهت رویت کلیک نمایید)

لیست پذیرفته شدگان (جهت رویت کلیک نمایید)

مدیریت حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز