اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دکترای بدون آزمون 99

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دکترای بدون آزمون 99


اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دکترای بدون آزمون 99

 

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برای کلیه پذیرفته­ شدگان مصاحبه دوره دکترای تخصصی بدون آزمون سال 99، باستحضار می ­رساند پرونده های پذیرفته شدگان پس از ثبت در پرتال ارتباطی سازمان سنجش، در این سازمان در دست بررسی و طی فرآیندهای تایید می باشد.  هر چند پذیرش نهایی این داوطلبان منوط به تایید سازمان سنجش می باشد، لیکن جهت تسریع در فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان مصاحبه، ثبت نام مشروط ایشان همزمان با ثبت نام سایر پذیرفته شدگان با آزمون دوره دکترای 99 و مطابق با اطلاعیه ها و زمانبندی اعلامی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (موجود در پرتال معاونت آموزشی دانشگاه) صورت خواهد گرفت. لذا پذیرفته شدگان عزیز لازم است ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه های مذکور و پس تهیه کلیه مدارک ذکر شده و تکمیل فر­م­های خواسته شده مطابق اطلاعیه های مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام نمایند.

 

                                                         مدیریت حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز