نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دانشگاه شهیدچمران اهوازدرخصوص برگزاری مرحله نهایی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی کشوردرسال 1397

اطلاعیه دانشگاه شهیدچمران اهوازدرخصوص برگزاری مرحله نهایی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی کشوردرسال 1397


اطلاعیه دانشگاه شهیدچمران اهوازدرخصوص برگزاری مرحله نهایی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی کشوردرسال 1397

اطلاعیه دانشگاه شهیدچمران اهوازدرخصوص برگزاری مرحله نهایی بیست وسومین

المپیاد علمی دانشجویی کشوردرسال 1397

بدین وسیله به اطلاع منتخبین بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ده کشور میرساند :

آزمون مرحله نهایی درروزهای پنجشنبه  97/04/28 و جمعه  97/04/29 درپردیس فنی ومهندسی شهیدعباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزارمی گردد.    

کارت ورود به جلسه از روز یکشنبه مورخ 97/04/24  الی سه شنبه 97/04/26  بصورت اینترنتی ازطریق سایت واحد المپیاد دانشجویی کشور به آدرس زیر قابل دریافت می باشد 

Olympiad.sanjesh.org

آدرس محل برگزاری ازمون وخوابگاهها  :

مسیر اول تهران-فلکه چهارم تهرانپارس-بلواروفادارشرقی-بلوارشهیدعباسپور-پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور

مسیردوم تهران-میدان نوبنیاد انتهای اتوبان شهید بابایی –نرسیده به حکیمیه- پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور

خوابگاه ازصبح روز چهار شنبه97/04/27  پذیرای دانشجویان گرامی می باشد

یادآوری:کلیه دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه شهیدچمران اهواز می توانند جهت سفر به تهران تاسقف 4/000/000 ریال از بلیط  هواپیما استفاده نمایند. بدیهی است پس از بازگشت وتحویل لاشه بلیط مبلغ فوق مسترد می‌گردد.

مدیر دفترحفظ وهدایت استعدادهای درخشان

دانشگاه شهیدچمران اهواز