نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دریافت کارت عضویت دفتر استعدادهای درخشان

اطلاعیه دریافت کارت عضویت دفتر استعدادهای درخشان


اطلاعیه دریافت کارت عضویت دفتر استعدادهای درخشان

اطلاعیه دریافت کارت عضویت دفتر استعدادهای درخشان

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز که در سال تحصیلی 96-95 بر اساس شیوه نامه عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان به عضویت این دفتر درآمده اند جهت دریافت کارت خود تا تاریخ 20/10/95 به دفتر حفظ وهدایت استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

 

                                                                مدیریت دفتر حفظ  و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه