نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه منتخبین قطب المپیاد

اطلاعیه منتخبین قطب المپیاد


اطلاعیه منتخبین قطب المپیاد

 

 

اطلاعیه­ المپیاد

 

احتراماً؛ به استحضارمی رساند منتخبین قطب  المپیاد که تمایل به اعزام گروهی به مرحله نهایی(کشوری) رادارندلازم است حداکثرتا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 98/4/18 با ارسال کپی کارت ملی ودر خواست اعزام به ایمیل استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانی estedadscu@scu.ac.ir  نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.

 

مهلت فوق قابل تمدید نمی باشد.