اطلاعیه مهم تکمیل مدارک پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی سال۱۴۰۰

اطلاعیه مهم تکمیل مدارک پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی سال۱۴۰۰


اطلاعیه مهم تکمیل مدارک پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی سال۱۴۰۰

 
 
به اطلاع آن دسته از داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی سال ۱۴۰۰که نقص پرونده دارند می رساند این دفتر فرصتی را جهت تکمیل مدارک متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی سال ۱۴۰۰ تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ مقرر نموده است. لذا متقاضیان عزیز می توانند مدارک تکمیلی خود را صرفا از طریق پست الکترونیکی به نشانی (estedadscu@scu.ac.ir) بصورت فایل تصویر کم حجم ارسال نمایند. بویژه، نظر به اجباری بودن ارایه فعالیت های پژوهشی مستند، آن دسته از داوطلبینی که به هر دلیل مقالات چاپ شده در مجلات و یا مقالات پذیرش شده خود را در قالب مجله و با سربرگ مربوطه ارسال نکرده اند، می بایست نسبت به ارسال آن در مهلت مقرر فوق اقدام نمایند.
 
توجه: بدلیل مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و به مدارک رسیده بعد از مهلت فوق ترتیب اثر داده نمی شود. بدیهی است تبعات عدم تکمیل مدارک در موعد مقرر بر عهده داوطلب خواهد بود. 
 
دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان
                                       
        دانشگاه شهید چمران اهواز