نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه نحوة شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394

اطلاعیه نحوة شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394


اطلاعیه نحوة شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

با عنایت به برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال1394 دانشجویان محترم متقاضی حضور  در جشنواره  یاد شده می توانند حداکثر تا تاریخ 2/11/1394جهت مطالعه آیین نامه و شیوه نامه جشنواره و ثبت  درخواست به نشانی سایت زیر  مراجعه نمایند.

http://nemooneh.saorg.ir

                                                                                                            اداره رفاه دانشجویی
 معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز