نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه نحوه دریافت کارتهای عضویت در دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

اطلاعیه نحوه دریافت کارتهای عضویت در دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان


اطلاعیه نحوه دریافت کارتهای عضویت در دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه در سال 95-94

موضوع: کارتهای عضویت در دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

دانشجویان هر سه پایه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سال تحصیلی 95-94 عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه می باشند، جهت دریافت کارت عضویت خود در اسرع وقت به دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان واقع در ساختمان مرکزی طبقه اول اتاق 74 مراجعه نمایند. لازم به توضیح است علاوه بر ارزش معنوی این کارت کلیه خدمات این دانشگاه به دانشجویان استعدادهای درخشان با ارائه کارت عضویت انجام خواهد شد.

                                                                                                              دکتر محمدرضا سیاهپوش

                                                                                                           مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان