نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام زمان نتایج اولیه بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد

اعلام زمان نتایج اولیه بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد


اعلام زمان نتایج اولیه بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد

 

 

به اطلاع متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد می رساند نتایج اولیه بررسی پرونده ها درنیمه دوم خرداد ماه 98 از طریق پرتال دانشگاه اعلام می گردد.

                                                                                                                                         دفترحفظ وهدایت استعدادهای درخشان                  

                                                                                                                                               دانشگاه شهیدچمران اهواز