نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارآفرینان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله‌ی نیمه نهایی بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشوری

افتخارآفرینان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله‌ی نیمه نهایی بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشوری


افتخارآفرینان دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله‌ی نیمه نهایی بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشوری

اطلاعیه در فایل الحاقی قابل رویت است