اهدا جوایز اعضای دفتر استعدادهای درخشان

اهدا جوایز اعضای دفتر استعدادهای درخشان


اهدا جوایز اعضای دفتر استعدادهای درخشان

 

 بدین وسیله از اعضاء دفتر استعدادهای درخشان در سال های تحصیلی  1399-1398 و 1400-1399 (افراد مشروحه لیست ذیل) دعوت می شود جهت دریافت کارت هدیه خود مطابق جدول زمانبندی زیر، شخصا ضمن مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان واقع در سازمان مرکزی مطابق شماره ردیف خود در لیست پیوست، اقدام نمایند.

لازم به تاکید است اهداء کارت صرفا به شخص دانشجو، با ارائه اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه امکان پذیر است.

توزیع کارت­های هدیه به مدت 4 هفته از 1400/8/25  لغایت 1400/9/24 انجام می ­شود.

توجه: زمان مراجعه مطابق جدول، در روزهای کاری هفته وصرفا ازساعت 9 الی 13 می باشد.

 

زمانبندی مراجعه

ایام هفته

شماره ردیف

شنبه

160-1

یکشنبه

161-320

دوشنبه

321-480

سه شنبه

481-640

چهارشنبه

641-798

 


 لیست اعضای دفتر استعدادهای درخشان (حهت رویت کلیک نمایید)