نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی ثبت نام کلاسهای تقویت زبان ویژه دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان

آگهی ثبت نام کلاسهای تقویت زبان ویژه دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان


آگهی ثبت نام کلاسهای تقویت زبان ویژه دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان

بسمه تعالی

دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در نظر دارد یک دوره کلاس زبان انگلیسی بحث آزاد (Free discussion ) را در راستای افزایش توانایی و مهارت گفتاری و شنیداری اعضای این دفتر برگزار نماید.

-        کلاسها در 10 جلسه برگزار می‌شوند.

-        روز و ساعات کلاس‌ها پس از پایان زمان ثبت نام اعلام می‌گردد.

از اعضای دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان درتمامی مقاطع دعوت می‌شود برای ثبت نام تا تاریخ 17/09/95 به دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان واقع در سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان