نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسهیلات برگزیدگان المپیاد دانشجویی

تسهیلات برگزیدگان المپیاد دانشجویی


تسهیلات برگزیدگان المپیاد دانشجویی

 

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه در راستای رسالت خود و جهت ترغیب دانشجویان مستعد سال سوم و چهارم و شناسایی استعدادهای آموزشی هر ساله المپیاد دانشجویی را در رشته های مختلف برگزار می نماید. علاوه بر تسهیلات غیر مستقیمی که برگزیدگان این المپیاد در آزمون ها و مصاحبه های علمی و شغلی از آنها بهره مند می گردند و بجهت تشویق بیش از پیش برگزیدگان مراحل مختلف این المپیاد و با مساعدت ارکان مختلف دانشگاه، جوایز و تسهیلات متنوع و نفیسی پیش بینی و مصوب شده که جزییات آن به پیوست قابل مشاهده می باشد. امید است با شور و نشاط ایجاد شده در یک رقابت علمی سالم موجبات ارتقای بیش از پیش دانشجویان برتر دانشگاه فراهم شود

 

جهت رویت تسهیلات بر روی گزینه ذیل کلیک نمایید

 

تسهیلات برگزیدگان المپیاد دانشجویی