تمدید مهلت ارسال مدارک پذیرش بدون آزمون مقطع دکترای تخصصی

تمدید مهلت ارسال مدارک پذیرش بدون آزمون مقطع دکترای تخصصی


تمدید مهلت ارسال مدارک پذیرش بدون آزمون مقطع دکترای تخصصی

 

 نظر به تقاضای مکرر دانشجویان محترم، مهلت ارسال مدارک متقاضیان جهت پذیرش بدون آزمون مقطع دکترای تخصصی سال تحصیلی1400-1399 دانشگاه شهید چمران اهواز تا روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 تمدید می­ گردد.

                                                                                                                     دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

 

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکترای تخصصی سال 99

فرم 1_درخواست

فرم 2_ رزومه

لیست رشته گرایشهای دکترا در سال 99