تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی پذیرش بدون آزمون دکترای ۱۴۰۰

تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی پذیرش بدون آزمون دکترای ۱۴۰۰


تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی پذیرش بدون آزمون دکترای ۱۴۰۰

 

"به اطلاع کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز می رساند، مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال مستندات تا روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ تمدید گردید."