تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون دکترای 1401

تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون دکترای 1401


تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون دکترای 1401

 

پیرو تقاضای مکرر متقاضیان محترم، مهلت ثبت نام الکترونیکی متقاضیان برای پذیرش بدون آزمون مقطع دکترای سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰1 دانشگاه شهید چمران اهواز تا روز پنجشنبه مورخ  1400/12/19  تمدید گردید.