تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1401

تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1401


تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1401

 

پیرو تقاضای مکرر دانشجویان عزیز، مهلت ثبت نام الکترونیکی متقاضیان برای پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه شهید چمران اهواز تا روز یکشنبه  مورخ 1400/12/15  تمدید گردید.

                                                            دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه