نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت دریافت مدارک در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 97-96

تمدید مهلت دریافت مدارک در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 97-96


تمدید مهلت دریافت مدارک در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 97-96

بسمه تعالی

تمدید مهلت دریافت مدارک در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 97-96

به اطلاع می رساند که با توجه به درخواست مکرر متقاضیان مهلت دریافت مدارک در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای سال تحصیلی 97-96 تا تاریخ 31/02/96 تمدید شد.

بدیهی است این آخرین تمدید مهلت برای دریافت مدارک می باشد.

                                                                                     دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز