نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویانی که درآزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی98-97 موفق به کسب رتبه 10-1 گردیده اند

دانشجویانی که درآزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی98-97 موفق به کسب رتبه 10-1 گردیده اند


دانشجویانی که درآزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی98-97 موفق به کسب رتبه 10-1 گردیده اند

 

 

دانشجویانی که درآزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی98-97 موفق به کسب رتبه 10-1 گردیده اند،جهت عضویت در دفترحفظ وهدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهیدچمران اهواز، واقع درساختمان مرکزی طبقه اول اتاق 74مراجعه نموده ویا با شماره تلفن 33330078 تماس حاصل نمایند.

 

دفترحفظ وهدایت استعدادهای درخشان

دانشگاه شهیدچمران اهواز