داوطلبین پذیرش بدون آزمون سال 99 مقاطع تحصیلات تکمیلی

داوطلبین پذیرش بدون آزمون سال 99 مقاطع تحصیلات تکمیلی


داوطلبین پذیرش بدون آزمون سال 99 مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

به اطلاع داوطلبین پذیرش بدون آزمون سال 99 مقاطع تحصیلات تکمیلی می­رساند فرآیند بررسی پرونده ها در دفتر حفظ وهدایت استعدادهای درخشان در حال انجام است. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته نتایج اولیه پذیرش مقطع کارشناسی ارشد در اوایل تیرماه و پس از پایان ارزیابی ها از طریق پرتال دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. ضمنا پرونده های داوطلبین دکترا در دست بررسی است مصاحبه این گروه از داوطلبین در تابستان پس ازاطلاع رسانی گروه های آموزشی به واجدین شرایط ورعایت پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد.