دعوت از دانشجویان رتبه برتر پذیرفته شده کنکورهای سال 99

دعوت از دانشجویان رتبه برتر پذیرفته شده کنکورهای سال 99


دعوت از دانشجویان رتبه برتر پذیرفته شده کنکورهای سال 99

بسمه تعالی
از کلیه دانشجویان رتبه برتر پذیرفته شده کنکورهای سال 99 که در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل هستند وحایز یکی شرایط زیر می باشند، دعوت می شود جهت تشکیل پرونده و انجام مراحل پرداخت مبالغ تشویقی مقرر، مدارک لازم زیر را حداکثر تا تاریخ 20 بهمن 99 و صرفا از طریق آدرس پستی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، سازمان مرکزی، دفتر حفظ و هدایت  استعداد درخشان دانشگاه، طبقه اول، اتاق 82 -آقای قاسمیه  ارسال نمایند.
توجه: به مدارک و درخواست های ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط اختصاصی :
 * دانشجویان نوورود سال 1399 مقطع کارشناسی با رتبه کل کنکور زیر 1000 (رتبه کل بدون سهمیه)
** دانشجویان نوورود سال 1399 مقطع کارشناسی ارشد با رتبه کل کنکور زیر 50 (رتبه کل بدون سهمیه)
*** دانشجویان نوورود سال 1399 مقطع دکترا با رتبه کل کنکور زیر 30 (رتبه کل بدون سهمیه)
 لازم به ذکر است طبق مقررات پس از تشکیل پرونده، بررسی مدارک آغاز و پس احراز شرایط متقاضی، بخش اول مبلغ تشویقی کارسازی خواهد شد. دریافت سه بخش باقیمانده درسه نیمسال متوالی بعدی و با احراز شرط، کسب معدل بالای 17 در هر نیمسال، امکانپذیر خواهد بود.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
1- تصویر کارنامه اولیه کنکور 
2- کپی کارت ملی 
3- تائیده انتخاب واحد نیمسال اول 99-1400
4- شماره حساب بانک ملی یا تجارت 
 
دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه