نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های زبان دفتر استعدادهای درخشان

دوره های زبان دفتر استعدادهای درخشان


دوره های زبان دفتر استعدادهای درخشان

 
 
دفتر حفظ وهدایت استعدادهای درخشان با همکاری مرکز زبان دوره های آموزش زبان انگلیسی برگزار می نماید.
 
متقاضیان عضو دفتراستعدادهای درخشان جهت کسب اطلاعات وثبت نام طی روزهای شنبه و یکشنبه 19و 20 بهمن به کارشناس دفترخانم آزغ طبقه اول اتاق شماره 82 مراجعه نمایند.
 
                                                                                    مدیریت دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه