نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سهمیه پرینت دانشجویان عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه در سال تحصیلی 95-94

سهمیه پرینت دانشجویان عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه در سال تحصیلی 95-94


سهمیه پرینت دانشجویان عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه در سال تحصیلی 95-94

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه در سال تحصیلی 95-94

سایت کامپیوتری دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزی دانشگاه از روز دوشنبه مورخ 30/9/94 ، با ده عدد کامپیوتر بروز شده و دو عدد پرینتر آماده استفاده این عزیزان می باشد. لازم به ذکر است روز و ساعات استفاده از سایت، روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 13:30 با هماهنگی کارشناس سایت سرکار خانم امانی امکان پذیر خواهد بود. در ضمن دانشجویان عضو این دفتر می توانند براساس سهمیه زیر از پرینتر استفاده نمایند.

1- دانشجویان کارشناسی                          70 برگ در سال تحصیلی

2- دانشجویان کارشناسی ارشد                 100 برگ در سال تحصیلی

3- دانشجویان دکتری                              200 برگ در سال تحصیلی

 

دکتر  محمدرضا سیاهپوش

مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان