عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان از دانشجویان نوورود حایز شرایط

عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان از دانشجویان نوورود حایز شرایط


عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان از دانشجویان نوورود حایز شرایط

 

 نظر به شیوه نامۀ عضوگیری دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز مصوب سال 1398، بدین وسیله از دانشجویان نوورود (ورودی مهرماه 1400) مقاطع مختلف دانشگاه که مطابق ماده ­های 3 و 5 و 6 و 8 و 9 شیوه ­نامۀ عضوگیری این دفتر (پیوست) حائز شرایط عضویت می­باشند دعوت می­شود، ضمن مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه الکترونیکی آموزش (به آدرس: reg.scu.ac.ir)، با تکمیل فرم مربوطه، درخواست عضویت و مستندات خود (شامل گواهی احراز رتبه) را حداکثر تا روز شنبه مورخ 11 / 10/ 1400  برای بررسی این دفتر، ثبت و ارسال نمایند.

 

توجه: به درخواست های ثبت شده بعد از مهلت مقرر فوق، ترتیب اثر داده نمی ­شود.

 

شیوه نامه عضو گیری (جهت رویت کلیک نمایید)

                                 دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان  دانشگاه شهید چمران اهواز