فراخوان ارشد بدون آزمون 99

فراخوان ارشد بدون آزمون 99


فراخوان ارشد بدون آزمون 99

 

با آرزوی سلامتی برای تمام دانشجویان عزیز و خانواده های محترم ایشان، در پاسخ به درخواست­های متعدد واصله و با توجه به کاهش فعالیت های آموزشی دانشگاه از اوایل اسفندماه، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تمهیدات لازم جهت دریافت و بررسی پرونده داوطلبین پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 99 را برای مدت محدود فراهم نموده است. لذا آن­دسته از دانشجویان سال چهارم دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز که حایز شرایط فراخوان سال 99 می باشند، لیکن در فرصت های قبلی اقدام ننموده اند، لازم است پس از تهیه مدارک مورد نیاز، مطابق مفاد فراخوان، درخواست خود را صرفا از طریق پست و حداکثر تا تاریخ 2/10/ 99 (غیر قابل تمدید) به این دفتر ارسال نمایند.

لازم به ذکر است نظر به شرایط حاضر و عدم امکان حضور دانشجویان عزیز در دانشگاه ارسال فرم شماره 3 تایید شده توسط آموزش، صرفا برای دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ضروری نمی باشد.

 لینک فراخوان پذیرش بدون آزمون 99 (کلیک نمایید)