فراخوان تشکیل پرونده دانشجویان رتبه برتر در دفتر استعدادهای درخشان

فراخوان تشکیل پرونده دانشجویان رتبه برتر در دفتر استعدادهای درخشان


فراخوان تشکیل پرونده دانشجویان رتبه برتر در دفتر استعدادهای درخشان

 

از کلیه دانشجویان رتبه برتر پذیرفته شده کنکور مقاطع مختلف سال 1400 که در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل هستند وحایز یکی از شرایط زیر می­باشند، دعوت می­شود جهت تشکیل پرونده وانجام مراحل پرداخت مبالغ تشویقی مقرر، مدارک لازم زیر را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/10/8و صرفا از طریق آدرس پستی : اهواز دانشگاه شهید چمران ، سازمان مرکزی ، دفتر حفظ وهدایت استعداد درخشان دانشگاه ، طبقه اول ، اتاق 82- آقای قاسمیه ارسال نمایند.

توجه : به مدارک و درخواست­های ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط اختصاصی:

* دانشجویان نوورود سال 1400 مقطع کارشناسی با رتبه کل کنکور زیر 1000 ( رتبه کل بدون سهمیه)

** دانشجویان نوورود سال 1400 مقطع کارشناسی ارشد بارتبه کل کنکور زیر 50 ( رتبه کل بدون سهمیه)

*** دانشجویان نوورود سال 1400 مقطع دکترا با رتبه کل کنکور زیر 30 ( رتبه کل بدون سهمیه)

لازم به ذکر است طبق مقررات پس از تشکیل پرونده ، بررسی مدارک آغاز و پس از احراز شرایط متقاضی، بخش اول مبلغ تشویقی کارسازی خواهد شد. دریافت سه بخش باقیمانده در سه نیم­سال متوالی بعدی وبا احراز شرایط(کسب معدل بالای 17 در هر نیم­سال) امکان­پذیر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

1- تصویر کارنامه اولیه کنکور

2- کپی کارت ملی

3- تائیده  انتخاب واحد نیمسال اول 1400-  1401

4- شماره حساب فرد متقاضی در بانک ملی  یا تجارت

                                                                                         دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه