فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد


فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع کارشنارسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ منتشر شد.

برای مشاهده‌ی فراخوان اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده‌ی معرفی‌نامه و گواهی احراز رتبه‌ی داوطلبان ورود بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده‌ی فهرست رشته گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اینجا کلیک نمایید.