نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399


فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

 

 دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای اجرای سیاست های حمایت و هدایت از دانشجویان برتر و به استناد آیین‌نامه‌ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره­ کارشناسی ارشد ومطابق با شیوه­نامه خود، از بین دانشجویان برتر دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه­های منتخب مندرج در فراخوان برای سال تحصیلی 1400-1399 برای دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد در رشته-گرایش­های مندرج در جدول پیوست به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و با رعایت شرایط فراخوان دانشجو می پذیرد.

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی  99

فرم شماره 1 - درخواست

فرم شماره 2 - اولویت رشته - گرایش ها

فرم شماره 3  -  معرفی نامه و گواهی احراز رتبه

لیست رشته گرایشهای ارشد سال 99