فراخوان پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز

فراخوان پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز


فراخوان پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

فراخوان پذیرش بدون آزمون دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ منتشر شد.

برای مشاهده‌ی فراخوان اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده‌ی فرم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده‌ی فهرست رشته گرایش‌های دکترا در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اینجا کلیک نمایید.