فراخوان پذیرش دکترای بدون آزمون سال 1401

فراخوان پذیرش دکترای بدون آزمون سال 1401


فراخوان پذیرش دکترای بدون آزمون سال 1401

 

دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای اجرای سیاست­ های شناسایی، حفظ و حمایت دانشجویان برتر و به استناد آیین‌نامه‌ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره­ دکترای تخصصی و مطابق با شیوه­ نامه خود، از بین دانش آموختگان و  دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت عتف برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دوره روزانه مقطع دکترای تخصصی  به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و با رعایت شرایط زیر دانشجو می پذیرد.

 

فراخوان بدون آزمون دکترای تخصصی سال 1402-1401  (جهت رویت کلیک نمایید) 

لیست رشته گرایش ها (جهت رویت کلیک نمایید) 

فرم شماره 2 رزومه فعالیت­های آموزشی و پژوهشی (جهت رویت کلیک نمایید)