فهرست پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402- 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز

فهرست پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402- 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز


فهرست پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402- 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز

 

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برای پذیرفته‌شدگان عزیز، بدین‌وسیله فهرست پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402- 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز مطابق جدول پیوست اعلام می گردد.
لازم به توضیح است لیست حاضر مشروط بوده و پس از انجام مراحل مختلف و سپس تائید سازمان سنجش آموزش کل کشور به تایید نهایی خواهد رسید.

 

فهرست پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰۱


اطلاعیه ثبت‌نام مشروط و صلاحیت عمومی
تعهد نامه ثبت‌ نام مشروط پذیرفته‌ شدگان
اطلاعیه صلاحیت عمومی