قابل توجه کلیه دانشجویان رتبه برتر پذیرفته‌شده کنکور مقاطع مختلف سال ۱۴۰1

قابل توجه کلیه دانشجویان رتبه برتر پذیرفته‌شده کنکور مقاطع مختلف سال ۱۴۰1


قابل توجه کلیه دانشجویان رتبه برتر پذیرفته‌شده کنکور مقاطع مختلف سال ۱۴۰1

 

 از کلیه دانشجویان رتبه برتر پذیرفته‌شده کنکور مقاطع مختلف سال ۱۴۰1 که در دانشگاه شهید چمران اهواز  مشغول به تحصیل هستند و حائز یکی از شرایط زیر می­باشند، دعوت می­شود جهت تشکیل پرونده و انجام  مراحل پرداخت مبالغ تشویقی مقرر، مدارک لازم زیر را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1401/9/30 و صرفاً از  طریق آدرس پستی: اهواز دانشگاه شهید چمران، سازمان مرکزی، دفتر حفظ و هدایت استعداد درخشان  دانشگاه، طبقه اول، اتاق ۸۲- آقای قاسمیه ارسال نمایند.

توجه : به مدارک و درخواست­های ناقص و خارج از زمان مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط اختصاصی:

* دانشجویان نوورود سال ۱۴۰1 مقطع کارشناسی با رتبه کل کنکور زیر ۱۰۰۰ ( رتبه کل بدون سهمیه)

** دانشجویان نوورود سال ۱۴۰1 مقطع کارشناسی ارشد با رتبه کل کنکور زیر ۵۰ ( رتبه کل بدون سهمیه)

*** دانشجویان نوورود سال ۱۴۰1 مقطع دکترا با رتبه کل کنکور زیر ۳۰ ( رتبه کل بدون سهمیه)

 

لازم به ذکر است طبق مقررات پس از تشکیل پرونده، بررسی مدارک آغاز و پس از احراز شرایط متقاضی،

بخش اول مبلغ تشویقی کارسازی خواهد شد. دریافت سه بخش باقیمانده در سه نیم­سال متوالی

بعدی وبا احراز شرایط (کسب معدل بالای ۱۷ در هر نیمسال) امکان­پذیر خواهد بود.

مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده:

۱- تصویر کارنامه اولیه کنکور

۲- کپی کارت ملی

۳- تائیده  انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰1-  ۱۴۰2

۴- شماره‌حساب فرد متقاضی در بانک ملی  یا تجارت