لیست نهایی شده و فرم صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان دکترای بدون آزمون سال 1400

لیست نهایی شده و فرم صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان دکترای بدون آزمون سال 1400


لیست نهایی شده و فرم صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان دکترای بدون آزمون سال 1400

اطلاعیه ثبت نام مشروط و صلاحیت عمومی

پذیرفته شدگان بدون آزمون دکترا تخصصی 1400

   به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع دکتری سال تحصیلی1400 (لیست پیوست) می رساند جهت انجام ثبت نام مشروط و شروع مراحل تائید صلاحیت عمومی لازم است ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه پیوست کلیه مدارک خواسته شده زیررا تهیه وتکمیل وجهت انجام مراحل بعدی حداکثر تا روز دوشنبه تاریخ 1400/7/5صرفا از طریق پست پیشتاز به آدرس:  اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز سازمان مرکزی طبقه اول دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اتاق 82 ارسال نمایید.

* از ارسال مدارک به آدرسی غیر از آدرس بالا (دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان) جدا خودداری کنید.

توجه : در صورت عدم ارسال مدارک درمهلت مقرر فوق و یا ارسال مدارک به آدرسی غیر از آدرس بالا، دانشگاه شهید چمران اهواز هیچگونه مسئولیتی جهت ثبت نام و پذیرش قطعی متقاضی نخواهد داشت.

1-تعهد نامه ثبت نام (پیوست) مشروط با امضا زنده واثر انگشت

2-تکمیل اصل فرم صلاحیت عمومی عکس دار، ویک نسخه کپی از کلیه فرم های تکمیل شده

3-اصل وکپی فیش واریزی

4-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت تغییرات از کلیه صفحات

5-کپی کارت ملی (پشت و رو)

6-در صورت اشتغال کپی حکم کارگزینی

7- دو قطعه عکس 4*3

** فرآیند ثبت نام قبول شدگان بصورت غیرحضوری و مطابق اطلاعیه های متعاقب خدمات آموزشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می شود.

مدیریت حفظ و هدایت استعدادهای درخشان

                                                              دانشگاه شهید چمران اهواز

 

لیست دکترای 1400

فرم تعهد ثبت نام مشروط دکترا- 1400

صلاحیت عمومی