نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهلت نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان در مقاطع (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری)جایزه بزرگ تمدید شد

مهلت نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان در مقاطع (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری)جایزه بزرگ تمدید شد


مهلت نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان در مقاطع (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری)جایزه بزرگ تمدید شد

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان

مهلت نام نویسی دانشجویان جهت شرکت در جایزه بزرگ تمدید شد

مهلت نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان در مقاطع (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) تا تاریخ 10/5/95 تمدید می شود.

دانشجویان برای نام نویسی لازم است اطلاعات مورد نیاز را در پایگاه اطلاعاتی بنیاد(به نشانی http://soraya.bmn.ir ) بارگذاری و نسبت به ثبت درخواست استفاده از جایزه تحصیلی اقدام کنند.

                                                                  دکتر محمدرضا سیاهپوش

                                                                     مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان