نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مکان برگزاری آزمون و نکات قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در مرحله نیمه نهایی بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 10 کشور

مکان برگزاری آزمون و نکات قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در مرحله نیمه نهایی بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 10 کشور


مکان برگزاری آزمون و نکات قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در مرحله نیمه نهایی بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 10 کشور


اطلاعیه در فایل الحاقی قابل رویت است