نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی 96-1395 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی 96-1395 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز


نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی 96-1395 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز