نحوه صدور گواهی عضویت به صورت غیر حضوری استعدادهای درخشان

نحوه صدور گواهی عضویت به صورت غیر حضوری استعدادهای درخشان


نحوه صدور گواهی عضویت به صورت غیر حضوری استعدادهای درخشان

 

به اطلاع کلیه‌ی دانشجویان عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز (شامل تمامی اعضای سنوات قبل و سال جاری) می‌رساند با پیگیری‌ها و مساعدت‌های صورت گرفته امکان صدور گواهی عضویت به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه الکترونیکی آموزش به آدرس reg.scu.ac.ir فراهم گردیده است.

لذا اعضای متقاضی صدور گواهی عضویت لازم است با مراجعه به‌حساب کاربری خود در سامانه الکترونیکی آموزش، درخواست خود را به همراه مستندات موردنیاز ثبت و ارسال نمایند.

لازم به ذکر است از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تمامی درخواست‌های فوق صرفاً از طریق سامانه ذکرشده قابل‌بررسی و تائید می‌باشد.