نحوه و زمان تحویل کارت عضویت و لوح تقدیر اعضای دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

نحوه و زمان تحویل کارت عضویت و لوح تقدیر اعضای دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه


نحوه و زمان تحویل کارت عضویت و لوح تقدیر اعضای دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

 

ضمن تبریک مجدد به اعضای دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، به اطلاع می رساند همانگونه که در آیین تجلیل به اطلاع عزیزان رسید دانشجویان عضو در سال تحصیلی 1400-1401 می توانند شخصا و حداکثر تا تاریخ پانزدهم تیرماه جهت دریافت لوح تقدیر و کارت هدیه خود، در روزهای کاری از ساعت 8:30 لغایت 12 به اتاق 82 دفتر کارشناسان استعداد درخشان دانشگاه واقع در طبقه دوم سازمان مرکزی مراجعه نمایند.

توجه: لوح و کارت اعضا صرفا با ارایه کارت شناسایی معتبر و صرفا به شخص دانشجو(عضو دفتر) تقدیم می گردد.