نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه کارکرد دفتر استعدادهای درخشان در ایام تعطیلات دانشگاه شهید چمران

نحوه کارکرد دفتر استعدادهای درخشان در ایام تعطیلات دانشگاه شهید چمران


نحوه کارکرد دفتر استعدادهای درخشان در ایام تعطیلات دانشگاه شهید چمران

بسمه تعالی

با توجه به تعطیلی دانشگاه متقاضیان در صورت داشتن هر گونه درخواست می توانند به اتاق 71 (معاونت آموزشی) مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 33332043-061