پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور

پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور


پذیرش دانشجوی بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور

 

 

اطلاعیه

در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشوربا تایید وزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه شهید چمران اهواز درمقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری ) به شیوه استاد محوربا نقش آفرینی اساتید محترم دانشگاه،  مبتنی بر رفع نیازهای کشور، با محوریت آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان درسال تحصیلی 1403-1402دانشجو می پذیرد. زمان پذیرش دانشجو از سوی  وزارت علوم تا پایان اردیبهشت ماه 1402 می باشد. دانشجویان  می بایست واجد شرایط اولیه  پذیرش بدون آزمون باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونین آموزشی دانشکده مربوطه مراجعه فرمایید.