پذیرش دانشجو به شیوه استاد محور تحت عنوان های پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پذیرش دانشجو به شیوه استاد محور تحت عنوان های پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری


پذیرش دانشجو به شیوه استاد محور تحت عنوان های پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

بسمه تعالی

  به اطلاع می رساند دانشگاه شهید چمران اهواز مطابق جدول ارائه شده به شیوه  استاد محور در عنوان های پژوهشی زیر و به استناد شرایط پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان برای سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری دانشجو می پذبرد.

 

نام استاد

عنوان پژوهش

رشته

مقطع

ظرفیت

دکتر غلامرضا اکبری زاده

  1. - سامانه تشخیص اتوماتیک عیوب با استفاده از هوش مصنوعی 
  2. - استفاده از تصاویر ماهواره ای در مدیریت طرح های بخش منابع طبیعی (شناسایی خودکار نوع درختان بدون برگ، تعیین موقعیت درختان برداشت شده، ...)
  3. تشخیص هوشمند عیوب در مراحل ساخت خودرو از روشهای نوین و پردازش تصویر (از قبیل عدم وجود مهره جوش، پیچ جوش، اعمال ماستیک، ضخامت ماستیک، گپ و استپ

 

برق

دکتری

1

دکتر غلامرضا اکبری زاده

     1- طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری گپ های بدنه فلزی با استفاده از   روش Image Processing 

برق

کارشناسی ارشد

1

دکتر علیرضا صفاریان

  1. ساخت داخل رله حفاظتی فیدر پروتکشن بمنظور استفاده در پستهای dcs فوق توزیع برای تجهیز حداقل 5 پست برق فوق توزیع (100 دستگاه)
  2. ساخت داخل رله حفاظت دیستانس دیجیتال
  3. ساخت داخل رله حفاظت دیفرانسیل سه سیم پیچه دیجیتال

برق

دکتری

1

دکتر علیرضا صفاریان

  1. تشخیص و بررسی سهم تلفات در شبکه های فشار متوسط و وضعیف توزیع برق استان خوزستان و ارایه راه کارهای عملی جهت کاهش تلفات

برق

کارشناسی ارشد

1

 

 

  • واجدین شرایط در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری به شیوه استاد محور میتوانند مدراک خود را تا تاریخ  1402/2/023  به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه  واقع در ساختمان مرکزی طبقه اول اتاق 74 تحویل دهند. مدارک مورد نیاز بر اساس فراخوان های  پذیرش بدون ازمون در سال تحصیلی 1403-1402  می باشد.

جهت اطلاع از مدارک مورد نیازمرتبط با فراخوان ها،  به ادرس:   https://derakhshan.scu.ac.ir  بخش شیونامه ها و آیین نامه ها مراجعه فرمایید.