کارشناس امور رایانه و سامانه ها

کارشناس امور رایانه و سامانه ها


 

نام و نام خانوادگی :عاطفه حقیقت خواه

 

شرح وظایف:

پیگیری امور اطلاع رسانی اخبار و شیوه نامه ها ی مربوط به دانشجویلن از طریق پرتال

مسئول امور سامانه پذیرش بدون آزمون دکتری و ارشد،دریافت اطلاعات و آماده سازی اولیه

مسئول امور سامانه المپیاد دانشجویی

انجام امور مربوط به سامانه ی ارتباطی سازمان سنجش

پیگیری امور سامانه درخواست ها : درخواست عضویت و درخواست گواهی عضویت

بررسی دوره ها و پیگیری مسائل مربوط به نرم افزارها و سخت افزارهای دفتر و سایت استعدادهای درخشان

جمع آوری اطلاعات و تهیه ی گزارشها

پاسخگویی به دانشجویان اریاب رجوع داخل و خارج  از دانشگاه

تنظیم پیش نویس نامه ها و مکاتبات و پیگیری های مربوطه

 

تلفن تماس: 2116