نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

36121

36121


 


                  
 

نام و نام خانوادگی:امیرمحمد احدی

عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز - گروه فیزیک

مدرک تحصیلی:  دکتری فیزیک

تخصص: مهندسی پلاسما، فیزیک پلاسما، نانو مواد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: ahadi_a@scu.ac.ir

 شماره تماس مستقیم: 33330078- 061

شماره  داخلی:  2116